A gyógyító tanmesék ereje

Könyvajánló

A keleti és nyugati történetek és bölcsességek számos tekintetben közös gyökerűek.

Gyógyító tanmese. Peseschkian egész sereg történetet és mesét gyűjtött össze, célja, hogy meglássuk a Kelet erősségei, intuíciója gyógyítói lehetnek a nyugaton élők számára.


Peseschkian, Nossrat:  A tudós meg a tevehajcsár. Keleti történetek – nyugati lelki bajok.  Budapest, Helikon Kiadó, 1991. 236 p.


Módszertan

“Munkám alappillére a transzkulturális kiindulás, ami önmagam számára saját transzkulturális helyzetemből (Németország-Irán) adódik. Éppúgy célkitűzésem volt, hogy a keleti történeteket segédeszközként, közvetítő, kommunikációs anyagként használjam fel szakterületemen a pszichoterápiában. 

Szándékom volt az is, hogy kelet bölcsességét, intuitív meglátásait összekapcsoljam Nyugat új pszichoterápiás módszereivel.”

Mitévő legyen az, aki a mindennapi élet nyomását elviselhetetlennek érzi?  Nossrat Peseschkiant alaposan kikérdezi klienseit panaszaikról, majd elmond egy régi keleti történetet, amely a tünetek mögött húzódó konfliktust nemcsak feltárja, hanem modell értékű megoldást is ad rá.

Peseschkian módszere, bár egyedülálló, látszólag igazán egyszerű: csupán észre kell venni a személyiség neuralgikus pontjait, ismerni kell néhány ezer mesét, ezek közül ki kell választani azt, amelynek elemeibe beleilleszthető a páciens lelkében zajló konfliktus.

Ennek révén kell őt rávezetni a gyógyulás útjára, amelyen ezek után mint a könyvben leírt esetek is tanúsítják jóformán magától is végigmegy.

Már e folyamat leírása is tanulságos és érdekfeszítő volna, még inkább azzá teszik a könyvet az esetleírások.

Mesevilág

Ám a legérdekesebbek mégiscsak a mesék: egy-egy pillanatra érezhetővé válik a régi Kelet atmoszférája, fantáziája, bölcsessége s a könyvet olvasva magunk is megtanulhatunk lelkünk mélyére pillantani.

E történetek összeválogatása közben az vezette, hogy az emberek egymás közötti lelki konfliktusaira és problémáira utalnak, ezek hátterét és következményeit világítják meg a hallgató számára.

A történetek tanulsága különböző módon áttételes: hol világosan és tisztán felismerhető az első pillanatra, hol csak palástoltan, célzásként jelenik meg.

A tartalomból

Bevezetés a történetek elméletébe

  • A próbálkozás bátorságáról
  • Népi pszichoterápia Keleten
  • Az Ezeregyéjszaka
  • Pozitív pszichoterápia
  • Transzkulturális pszichoterápia
  • Történetek a pszichoterápia eszköztárában
  • A történetek funkciói
  • Útmutató az olvasónak
  • A történetek forrásai
  • A keleti történetek kedvenc alakjai
  • Önmagunk felfedezése

A történetek gyakorlata

  • Példázatok
  • Az orvosok tanácstalansága és reménye
  • Szexualitás és partnerkapcsolat
  • Történeteka pszichoterápiában
  • Huszonöt történet további töprengésre

Összeállította Boros Ildikó, felhasználva a fülszövegből és az előszót.