Adatkezelési tájékoztató

I.KI KEZELI AZ ÖN ADATAIT?

AZ ADATKEZELŐ ÉS A HONLAPOK AZONOSÍTÁSA:

Cégnév: BOROS ILDIKÓ egyéni vállalkozó

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 2-4. I/6.

Kapcsolattartás:  hello@borosildi.hu

Honlapok: Jelen Adatkezelési tájékoztató az alábbi honlapokra vonatkozó adatkezeléseit tartalmazza:

Tárhelyszolgáltató:  MikroVPS Kft.  9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. Telefon: +3694200210  E-mail: info@mikrovps.net  WEB: https://www.mikrovps.net/

II.ÁLTALÁNOS ELVEK

 1. Az Adatkezelési tájékoztató célja: hogy a Felhasználók, e honlapok látogatói és későbbi partnereink átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel, és ezt mi alapján teszi.

 2. Jelen szabályzat vonatkozik a weblap fenntartójára, a tárhelyszolgáltatóra, weblap látogatóira, az ügyfelekre és a szakmai partnerekre.

 3. Az Adatkezelő a személyes adatokat célhoz kötötten, a szükséges és arányos mértékben, adattakarékosan, pontosan, jogszerűen, tisztességesen, szükség esetén napra készen, a szükséges ideig, megfelelő technikai, szervezési, biztonsági intézkedések alkalmazásával, átlátható módon gyűjti és kezeli.

 4. Adatbiztonság:

    • Az Adatkezelő tiszteletben tartja ügyfelei személyes adatait, magánszféráját, ennek védelmében, bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
    • Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

   1. Elérhetőség:

    • Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatása folyamatosan elérhető a weblap kezdő oldalának láblécben.
    • Bármilyen adatvédelmi kérdés vagy a hozzájárulási kérem visszavonását az alábbi címen fogadunk: hello@borosildi.hu
    • Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú.
   1. Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelés Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.

   III.MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

   1. Jelentkezés tanfolyamra, tréningre, workshopra:

   A Felhasználónak lehetősége van tanfolyamokra, tréningekre és workshopokra jelentkezni, ehhez szükséges néhány adat megadása ún. kapcsolatfelvételi űrlapon.

   Az adatkezelés célja: A konkrét szerződés előkészítése.

   A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, esemény időpontja, a regisztrációnál felsorolt adatok.

   Az adatkezelés jogalapja: Az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük a szerződés előkészítéséhez.

   Az adatok kezelésének időtartama: A jelentkezéshez kapcsolódó adatok 5 évig megőrzésre kerülnek, ami évente felülvizsgálandó, vagy törlési kérelemig. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

   1. Kapcsolatfelvételi űrlap:

   A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online bejelentkezési lehetőség biztosítása, ahol a Felhasználó név és e-mail cím megadásával jelentkezhet egyéni konzultációkra.

   Az adatkezelés célja: Üzenetek kezelése, előzetes egyeztetés egyéni konzultációkhoz.

   A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, konzultáció időpontja, vagy a jelentkezésnél felsorolt adatok.

   Az adatkezelés jogalapja: Az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

   Az adatok kezelésének időtartama: A jelentkezéshez kapcsolódó adatok 5 évig megőrzésre kerülnek, ami évente felülvizsgálandó, vagy törlési kérelemig. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

   1. Hírlevél feliratkozási űrlap:

   A Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a hírlevélre. Az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal küldhet hírlevelet.

   Az adatkezelés célja: Tájékoztató küldése az aktualitásokról és hírekről az érdeklődők részére.

   Az adatkezelés jogalapja: Az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük. Az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

   A kezelt adatok köre: A feliratkozást név és e-mail cím megadásával lehet biztosítani.

   Az adatok kezelésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

   Hírlevél küldésére az Adatkezelő a MailerLite szolgáltatást használja, amely a személyes adatok kezelése, tárolása, törlése vonatkozásában megfelel a GDPR adatvédelmi rendelkezéseinek. Az Adatkezelő a MailerLite szolgáltatás során az e-mail címet rögzíti a MailerLite rendszerében.

   1. Tartalom letöltés az oldalról:

   A Felhasználónak lehetősége van név és e-mail cím megadásával letölteni az ingyenes dokumentumokat.

   Az adatkezelés célja: Ingyenesen letölthető dokumentumok biztosítása az érdeklődők részére.

   A kezelt adatok köre: A letöltést név és e-mail cím megadásával lehet biztosítani.

   Az adatkezelés jogalapja: Az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

   Az adatok kezelésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. A megadott adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó leiratkozással vissza nem vonja.

   1. Közösségi oldalak

   Facebook, Pinterest, Youtube, Instagram, SoundCloud közösségi oldalakon az Adatkezelő a saját szolgáltatásaival kapcsolatos információkat tesz közzé. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat a Felhasználó és azokat egyedileg saját személyére szabva állíthatja be.

   Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az annak időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása az irányadó.

   Facebook oldal: Facebook oldalainkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk híreinkhez, eseményeinkhez, lehetőség van hozzászólásokra, reklámozásra.

   A kezelt adatok köre: Oldalkedvelés, név, hozzászólás.

   Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

   Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az oldal törléséig.

   Facebook csoport: Facebook csoportjainkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk híreinkhez, eseményeinkhez, lehetőség van hozzászólásokra.

   A kezelt adatok köre: Csoportkedvelés, név, hozzászólás.

   Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

   Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi csoporttagság visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az csoport csoport törléséig.

   Instagram oldal: Instagram oldalunkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk híreinkhez, eseményeinkhez, lehetőség van hozzászólásokra, reklámozásra.

   A kezelt adatok köre: Oldalkedvelés, név, hozzászólás.

   Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

   Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az oldal törléséig.

   Pinterest oldal: Pinterest oldalunkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk híreinkhez, eseményeinkhez, lehetőség van hozzászólásokra.

   A kezelt adatok köre: Oldalkedvelés, név, hozzászólás.

   Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

   Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az oldal törléséig.

   Youtube oldal: Youtube csatornánkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk hanganyagainkhoz, videóinkhoz, lehetőség van hozzászólásokra.

   A kezelt adatok köre: Oldalkedvelés, név, hozzászólás.

   Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

   Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az oldal törléséig.

   SoundCloud oldal: SoundCloud oldalunkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk hanganyagainkhoz.

   A kezelt adatok köre: Oldalkedvelés, név, hozzászólás.

   Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

   Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az oldal törléséig.

   1. Kapcsolatfelvétel telefonon, e-mail címen keresztül:

   Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása esetén látni fogjuk a telefonszámát. Valószínűleg bemutatkozik, így a nevét is megismeri cégünk munkatársa.

   Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, kérdés megválaszolása, információk nyújtása a szolgáltatásokról, egyeztetés egyéni konzultációról.

   A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím és telefonszám, esetleg a konzultáció, a workshop időpontja.

   Az adatkezelés jogalapja: Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke. Ezeket az adatokat a hozzájárulása alapján kezeljük, abból a célból, hogy visszahívhassuk.

   Az adatok kezelésének időtartama: Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és a hozzá kapcsolódó nevet nem mentjük el, vagy törlési kérelemig. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

   1. Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége:

   Üzleti,szakmai kapcsolataink során jogos érdek alapján kezeljük partnereink vezetőinek, dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, e-mail címet.

   Az adatkezelés célja: Információ, kapcsolattartás és együttműködés.

   A kezelt adatok köre: Név, e-mai cím, telefonszám.

   Az adatkezelés jogalapja: Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke. Az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

   Az adatok kezelésének időtartama: Az üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy törlési kérelemig. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

   1. Statisztikai adatok

   Az adatkezelés célja: Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra, mely során az adott szolgáltatásra, a programokra vonatkozó adatokat vizsgálhatja.

   A kezelt adatok köre: Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

   1. Szerződés és számlázás:

   Amennyiben igénybe veszik szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

   Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése. Szerződéskötés, számlázás előkészítése, majd elkészítése.

   A kezelt adatok köre: Vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vevőkód, bankszámlaszám (utalás esetén).

   Az adatok kezelésének időtartama: A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk. A jogszabályban meghatározott ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év. 

   1. Google Analytics

   A weblapok html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások Adatkezelő az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt Felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

   Külső Adatkezelő segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről a GDPR kompatibilis adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani, elérhetősége: http://www.google.com/analytics.

   IV.AZ ÖN JOGAI

   Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

   Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

    1. Hozzáférés a személyes adatokhoz: Az oldal Felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot az Adatkezelő által tárolt személyes adatokról. A másolatok kéréséhez kérjük jutassa el igényét a hello@borosildi.hu e-mail címre. A személyes adatok másolatát, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül juttatjuk el.

    2. Személyes adatok módosítása: Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérjük jutassa el igényét a hello@borosildi.hu e-mail címre. A személyes adatok módosítását, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

    3. Személyes adatok törlésének kérése: A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

    4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

    • Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az Adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
    • Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
    • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1530 Budapest, Pf.: 5; 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.  Telefon: +36 (1) 391-1400

   V.JOGSZABÁLYOK

   Jelen Adatkezelési Tájékoztató összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

    • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
    • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
    • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
    • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
    • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
    • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
    • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
    • 2000. évi C. törvény – a számvitelről
    • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

   Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  2020. március 25. napjától visszavonásig hatályos. Utolsó módosítás 2022. augusztus 30.

   Boros Ildikó